knihovna
HRAD - Spolek aktivních rodin Hodice
Rodinné centrum Kostka
Dnes je úterý 27.2.2024
Svátek slaví Alexandr, zítra Lumír

Důležité informace

Kostka

RODINNÉ CENTRUM 
     Výstavba rodinného centra v Hodicích byla financována z dotace ve výši cca 400 tis. Kč, která byla poskytnuta MAS Mikroregionu Telčsko, v rámci Programu rozvoje venkova ČR spolufinancovaného Evropskou únií.
     Aktivity a činnost rodinného centra jsou realizovány občanský sdružením HRAD - Spolek aktivních rodin Hodice a za podpory obce Hodice a dalších subjektů.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V RC KOSTKA   
Otevřená herna
- určeno pro rodiče (prarodiče, či jiné rodinné příslušníky) s kojenci a batolaty
- herna je otevřena každý lichý čtvrtek 8:30 - 11:00 
 
Kostkování
- odpolední kroužek pro předškoláky a mladší školní děti
- každý lichý čtvrtek od 16:00 do 17:30

Hradní soboty
- akce pro celou rodinu, jedenkrát za měsíc v sobotu
- termín a téma bude vždy včas zveřejněn na webu a plakátech 

 
 

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA KOSTKA
1. Před vstupem do herny se přede dveřmi přezujte, bundy si odložte na věšák v herně. Pro děti, případně i pro sebe, noste pro větší pohodlí přezůvky. Vstup pouze v ponožkách je možný. 
2. Kočárky nechávejte ve vestibulu kulturního domu. Doporučujeme nenechávat si v kočárku žádné cennosti.
3. Při vstupu do herny zapíše rodič (případně jiný dospělý - doprovod dítěte) své jméno do deníku.
4. Za návštěvy ,,Otevřené herny" rodinného centra byl stanoven jednorázový roční poplatek 100 Kč pro nečleny sdružení HRAD, pro členy sdružení HRAD zdarma. Poplatek bude využit na režijní náklady provozu centra a obnovu vybavení. Prosíme o uhrazení do maximálně třetí návštěvy centra. 
5. Poplatek za účast na kroucích, případně dalších aktivitách v centru, bude stanoven ve zvláštní příloze Provozního řádu. Poplatek bude použit na pořízení materiálu a kreativních potřeb a na uhrazení režijních nákladů provozu centra.
6. Odpovědnost za své děti/dítě nese dospělý doprovod po celou dobu pobytu v rodinném centru Kostka, tzn. odpovídá za zdraví, bezpečnost a chování k ostatním dětem i k vybavení centra. 
7. Rodinné centrum má společné prostory s místní knihovnou, proto prosím dbejte na to, aby děti knihy nevytahovaly z regálů a nepoškozovaly je. Pokud se tak stane, informujte pověřenou maminku, která se s Vámi domluví na dalším postupu. 
8. Prosíme, abyste centrum nenavštěvovaly v případě, že vy nebo vaše dítě trpí infekčním onemocněním. Nechceme, aby se centrum stalo místem nakažlivých nemocí. Pokud pověřená maminka uvidí zjevné příznaky nakažlivých nemocí, požádá vás, abyste centrum opustili.
9. Prosíme o ohleduplnost při zacházení s hračkami, nábytkem a dalším vybavením rodinného centra. Pokud dojde k rozbití nějaké hračky nebo poškození vybavení, nahlaste to neprodleně pověřené mamince a to i v případě, najdete-li hračku již rozbitou. 
10. V kuchyňském koutku je k dispozici rychlovarná konvice, káva a čaj. Všechny spotřebiče, které užijete, vždy vypněte. Umyté použité nádobí prosím vraťte zpět do kuchyňské linky. 
11. Ke konzumaci potravin a nápojů je určen prostor u velkého stolu v herně. Nenechávejte prosím děti běhat s jídlem a pitím po herně - jednak z důvodu bezpečnosti a jednak kvůli případnému znečištění. Pozor, nikdy nenechávejte horké nápoje bez dozoru! Udržujte prosím vždy pořádek a uklízejte po sobě i svých dětech.
12. Toalety jsou v přízemí kulturního domu, udržujte je prosím v čistotě. Pro děti můžete využít i připravený nočník, po použití jej prosím vymyjte dezinfekčním roztokem a vytřete papírovou utěrkou.
13. V prostorách rodinného centra je během provozu zakázáno kouřit a užívat návykové látky.
14. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek kontaktujte pověřenou maminku, případně pište do sešitu k tomu určenému. 
Herna

Od října 2015 je Herna pro rodiče s kojenci a batolaty znovu v provozu!

KAŽDÝ ČTVRTEK - 9:00 - 11:30

Rodinné centrum Kostka, 1. podlaží KD.

Kostkování

SPECIÁLNÍ AKCE JEDNOU ZA MĚSÍC!

O všem Vás budeme informovat formou plakátů a našich webových stránek! 

FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.