knihovna
HRAD - Spolek aktivních rodin Hodice
Rodinné centrum Kostka
Dnes je středa 6.12.2023
Svátek slaví Mikuláš, zítra Ambrož

HRAD

HRAD - Hodické Rodiny A Děti - SPOLEK AKTIVNÍCH RODIN HODICE je občanské sdružení, které bylo zřízeno v roce 2011. Pořádáme společenské akce pro všechny věkové kategorie! 

Z á k l a d n í   ú d a j e
 
Název: HRAD – Spolek aktivních rodin Hodice, o.s.
Zkratka: HRAD
Sídlo: Hodice 48, p. Třešť 589 01
Statut sdružení:
-          dobrovolné sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu
-          právnická osoba, nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy a jiných organizacích
 
Datum registrace u MV ČR: 26.9.2011
Jednací spis číslo: VS/1-1/85854/11-R
IČO: 22772316
DIČ: CZ22772316
 
     Rada sdružení, která má oprávnění vystupovat a jednat jménem spolku HRAD,  zvolena na Ustavují schůzi dne 5.10.2011:
  1. Bc. Ivana Kalinová (předsedkyně)
  2. Bc. Martina Hinková (místopředsedkyně)
  3. Jana Biskupová (správce hospodaření)
  4. Renata Lexová
 
C í l   č i n n o s t i   s d r u ž e n í
 
1.      Vytvářet co nejširší podmínky pro aktivní zapojení občanů, zejména rodin s dětmi, do společenského a kulturního života pořádáním akcí pro veřejnost spojených s tradičními obyčeji i novodobými zvyky a sportovním vyžitím.
2.      Provozování rodinného centra Kostka – veřejné herny, kde se mohou vzájemně setkávat maminky, děti a ostatní rodinní příslušníci, bez rozdílu věku či sociokulturního statutu.
3.      Umožnit rodičům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, zajistit aktivní a sportovní vyžití pro rodiče i děti.
4.      Podporovat harmonický, všestranný vývoj dětí, začleňování dětí do dětského kolektivu, obohatit je o nové vztahy a zkušenosti.
5.      Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, psychologii rodinného života,zdravého životního stylu a dalších témat dle zájmu členů. Posilovat rovné příležitosti mužů a žen.
6.      Spolupracovat s jinými mateřskými a rodinnými centry, organizacemi a odborníky při zajišťování výše uvedených činností. Dále také s orgány státní správy a samosprávy.
7.   Vedlejší činností bude organizování bazarů, prodejních výstav, výletů či exkurzí, narozeninových a jiných oslav, pořádání besed, seminářů či přednášek pro veřejnost apod.

 
Možnost podpory činnosti spolku HRAD
-          finanční dar na provoz
-          finanční dar na jednotlivou akci
-          materiální dar
-          propagace činnosti spolku HRAD v médiích
 
 
Co můžeme nabídnout my
- logo na nástěnce klubovny Rodinného centra Kostka a Místní knihovny Hodice
- logo v prezentačních materiálech Spolku HRAD a ve výroční zprávě sdružení (papírová i elektronická forma) 
-  logo na plakátech na jednotlivé akce (rozesílány i e-mailem)
- logo na webových stránkách Rodinného centra Kostka v záložce Podporují nás
- umístění reklamního banneru na hlavní stránce webu Rodinného centra Kostka 
- logo na tričkách pořadatelů akcí
- generální partnerství – logo na webu Rodinného centra Kostka, logo na všech plakátech, vyvěšení loga na nástěnce klubovny rodinného centra Kostka a Místní knihovny Hodice, logo na tričkách pořadatelů akcí
  
CHCETE SE STÁT ČLENEM?
Je to snadné...
členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanvai a cíli sdružení
- členství vzniká dnem přijetí za člena
- stanovy a přihlášky jsou k dispozici v centru  
  

Herna

Od října 2015 je Herna pro rodiče s kojenci a batolaty znovu v provozu!

KAŽDÝ ČTVRTEK - 9:00 - 11:30

Rodinné centrum Kostka, 1. podlaží KD.

Kostkování

SPECIÁLNÍ AKCE JEDNOU ZA MĚSÍC!

O všem Vás budeme informovat formou plakátů a našich webových stránek! 

FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.